Media als middel

Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen er gezonde levensgewoonten aan te leren. Daarom is woensdag op onze school fruit en water dag. De laatste tijd stelden veel leerkrachten vast dat er vaak hele stukken fruit in de GFT bak belanden. Dit wilden we graag op een "originele" manier onder de aandacht brengen van de leerlingen. Dit gebeurde in twee stappen.

  1. We maken posters ( zie bijlage) om op te hangen verspreid in de school. Ook aan de vuilbakken. Dit vooral om respons van de leerlingen uit te lokken. Leerlingen die reeds tot de "groene" groep behoorden werden positief bekrachtigd.
  2. Tijdens de speeltijd werd dit goed opgevolgd. Alle klassen die  het helemaal fruit op aten kregen een groene poster. De klassen waarvan één of meerdere stukken fruit onaangeroerd in de vuilbak belandden, kregen een rode poster.  Bij de rode poster hoorde een duidelijke opdracht. De leerling(en) van wie het weggegooide stuk fruit was, spreken de klasleerkracht aan om samen naar een oplossing te zoeken