Ik ben juf Dorien. Een tiental jaar geleden studeerde ik af als kleuterleidster en onderwijzeres. Ondertussen heb ik al heel wat ervaring opgedaan in het buitengewoon onderwijs.

 

De eerste jaren van mijn carrière werkte ik bij Molenweide Turnhout: een school voor leerlingen met gedrags- en leerproblemen.  In het begin nam ik er een klas niveau eerste leerjaar voor mijn rekening en later de speelleerklas( hier kwam mijn ervaring als kleuterleidster natuurlijk goed van pas). Hier leerde ik vooral het

                                      bewaken van afspraken en regels en het belang van structuur.

 

Door een fusie met mastodont MPI De Mast kwam ik enkele jaren later in Retie terecht. Hier brak voor mij een tijd van nieuwe uitdagingen aan. Zo werkte ik een jaartje als voltijdse BLIO leerkracht, had ik een speelleerklasje op type 2 niveau, een klas niveau tweede leerjaar met zeer zwakke lezers en rekenaars en een klas niveau vierde leerjaar met de pré-schoolverlaters.

Vanaf september 2016 zette onze school zijn koers verder onder een nieuwe naam " de 3master".

Vanaf het schooljaar 2016-2017 ben ik BLIO leerkracht en mediacoach. Wil je meer weten over mijn huidige functie, kijk dan bij leuke links muzische vorming Media, WO en rekenen.